Sikkim

Zainteresowani rozwojem Sikkimu, Brytyjczycy zachęcali Nepalczyków do osiadania się na tych ziemiach, a szczególnie w Dardżilingu, zamieniając tutejsze pola w plantacje ryżu oraz kardamonu. Poszukujący pracy Nepalczycy przybywali na te tereny aż do lat 60. XX w. i dziś stanowią prawie 75% populacji Sikkimu. Problem imigracji pod koniec lat 60. budził tak wiele kontrowersji, iż radża był zmuszony zamknąć granice stanu. Wprowadzono nowe prawo uzyskiwania obywatelstwa, by poprawić sytuację ludności pochodzenia nie-nepalskiego, któremu jednak ostro sprzeciwiły się partie opozycyjne.

Mieszkańcy prowincji domagali się także wprowadzenia demokratycznej formy rządu w miejsce sikkimskiego ćogjal. Brytyjskie traktaty z Sikkimem po uzyskaniu przez Indie niepodległości przeszły pod kontrolę rządu indyjskiego, który nie zamierzał utrzymać w tej prowincji autokratycznych rządów, podobnie jak pragnął usunąć wszelkie ślady panowania w tym kraju Brytyjczyków. Początkowo władca Sikkimu skutecznie przeciwstawiał się próbom reform, aż dopiero groźba pozbawienia władzy zmusiła go do oddania rządowi centralnemu kontroli nad administracją królestwa.

W przeprowadzonym w 1975 r. referendum 75% obywateli Sikkimu opowiedziało się za unią z Indiami. Pomimo niezadowolenia opinii społecznej z panującej wówczas sytuacji, napięcie powoli rozładowuje się, a Sikkimem rządzi obecnie demokratyczny kongres, którego przedstawiciele zasiadają w rządzie centralnym w Delhi.

18% ludności zamieszkującej obecnie Sikkim stanowią Lepczowie, 75% – Nepalczycy, zaś pozostałe 7% – Bhutyjowie i Hindusi, wywodzący się z północnych stanów. Około 60% populacji wyznaje hinduizm, 28% – budddyzm, chociaż dla tych dwóch religii, tak jak w wielu regionach Nepalu, coraz częściej charakterystyczny jest synkretyzm. Stare buddyjskie klasztory, których tutaj nie brak, stanowią jedną z głównych atrakcji turystycznych Sikkimu.

Święta sikkimskie

Najważniejsze święta w Sikkimie dotyczą, rzecz jasna, buddyzmu tybetańskiego; Lepczowie i nepalscy hindusi również obchodzą swe własne uroczystości.

Bhumczu Święto obchodzone jest w klasztorze Tasziding (w zachodnim Sikkim) 15. dnia 1. miesiąca w kalendarzu księżycowym (marzec). Przełożony klasztoru otwiera wówczas szklany pojemnik, zawierający 300-letnią świętą wodę, którą następnie wlewa się do 21 miseczek i czyni z niej prognozy na następny rok. Nad brzegiem jeziora Khećzepari wierni składają ofiary z kwiatów, owoców i lampek z masła.

Saga Dawa To „po trzykroć błogosławione święto” upamiętnia narodziny Buddy, jego „oświecenie” oraz osiągnięcie stanu nirwany. Ulicami Gangtoku i innych miast przechodzą wówczas procesje mnichów niosących święte księgi. Święto obchodzone jest w podczas pełni w 4. miesiącu według kalendarza księżycowego (maj/czerwiec).

Drukpa Teszi 4. dnia 6. miesiąca (sierpień) obchodzi się pamiątkę pierwszego kazania wygłoszonego przez Buddę.

Pang Lhabsol Święto, obchodzone tylko w Sikkimie, poświęcone jest Kanczendzandze, boskiemu patronowi stanu, oraz Jabdu, jego zwierzchnikowi. Towarzyszą mu tańce, w czasie których Kanczendzangę uosabia postać w czerwonej masce, okolonej 5 ludzkimi czaszkami, natomiast Jabdu nosi maskę czarnego koloru. W tańcu uczestniczą również sikkimscy wojownicy w hełmach, z tarczami i mieczami. Momentem kulminacyjnym jest wejście Mahakali, strażnika dharmy, buddyjskiej drogi, który poucza Kanczendzangę i Jabdu, by czuwali nad pokojem i dobro6ytem w Sikkimie. Święto przypada na 15. dzień 7. miesiąca (sierpień/wrzesień).

Dasajn Jest to nepalsko-hinduska odmiana północnoindyjskiego święta Duśahra, delhijskiego Ram Lila oraz zachodniobengalskiego Durga Pudźa. Przypada ono na październik i należy do najważniejszych świąt w tym stanie. W Gangtoku i Dardżilingu bardzo trudno wówczas znaleźć miejsca na nocleg, a środki komunikacji są wiecznie zatłoczone.

Kagjat Taniec odbywa się 28. i 29. dnia 12. miesiąca (luty) i symbolizuje zwycięstwo nad ziem. Wykonują go mnisi na podwórzu klasztornym. Taniec, poprzedzony modlitwami, odbywa się przed Kaplicą Królewską w Gangtoku, w Pemajangtse i Phodangu.

Lusong Obchody sikkimskiego Nowego Roku przypadają w ostatnim tygodniu lutego. Lepczowie zwą je Namsung; inna nazwa to Sonam Losar, czyli Święto Rolników, gdyż przypada na okres zbiorów.

Losar Podczas tego święta obchodzi się początek tybetańskiego roku. Dwa dni wcześniej rozpoczynają się tańce mnichów w klasztorach w Rumteku i Pemajangtse. Święto obchodzone jest na początku marca.

Zezwolenia na pobyt

Zezwolenia na przyjazd do Sikkimu wydawane są bezpłatnie na poczekaniu lub po kilku godzinach od zgłoszenia. Potrzebny będzie paszport oraz jedna fotografia. Ważność jednorazowego zezwolenia wynosi 15 dni; obecnie możliwe jest przedłużenie o następne 15 dni; przepisy te często ulegają zmianom.

Standardowy dokument zezwala na zwiedzenie Gangtoku, Rumteku, Phodangu, okolic Pemajangtse (Pemayangtse) -m.in. Taszidingu (Tashiding), Juksamu (Yuksam) oraz jeziora Khećepari (Kheche-pari), a także Naja Bazar (Naya Bazar).

Jeżeli podróżuje się w grupach co najmniej 4-osobowych, warto postarać się w Gangtoku o pozwolenie na odwiedzenie jeziora Tsangu, leżącego we wschodniej części stanu, w pobliżu granicy z Tybetem, oraz Jumthang (Yumthang), położonego na północy. Pozwolenia te stanowią dodatek do głównego dokumentu, jaki jest wymagany przy wjeździe na terytorium stanu.

Turyści zamierzający wędrować w regionie Dzongri muszą postarać się o obowiązkowe zezwolenie, które również dołącza się do głównego dokumentu. Wydawaniem tych dokumentów zajmuje się biuro w Gangtoku, mieszczące się obok biura podróży. Aby je otrzymać, trzeba być uczestnikiem co najmniej 4-osobowej wycieczki zorganizowanej przez renomowaną agencję turystyczną. Władze stanowe wyznaczą wówczas łącznikowego oficera lub przewodnika, który będzie towarzyszył członkom wyprawy. Jak więc widać, nie wolno tutaj podróżować bez opiekunów. Zezwolenie na piesze wycieczki nie jest wymagane, jeśli ktoś udaje się w okolice Pemajangtse.

Kontrola zezwoleń na pobyt oraz paszportów przeprowadzana jest na granicy wLegship i Juksam (Yuksam) podczas wjazdu bądź wyjazdu z Sikkimu.

O pozwolenia na pobyt w tym regionie najlepiej jest postarać się natychmiast po przybyciu do Indii, w którejś z wymienionych instytucji:

Foreigners’ Registration Office (regionalne Biura Rejestracji Obcokrajowców) – Delhi, Mumbaj, Kalkuta, Madras

Inmigration office (urzędy imigracyjne) -lotniska w Delhi, Mumbaju, Kalkucie i Madrasie

Resident Commissioner, Government of Sikkim, Panscheel Marg 14, Chanakyapuri, Delhi (011/3015346)

Sikkim lóurist Information Centre, SNT Bus Compound, Siliguri, Bengal Zachodni (0353/24602)

Assistant Resident Commissioner, Government of Sikkim, Poonam 4C, Russel St 5, Kalkuta (033/297516)

Deputy Commissioner, Dardżiling, Bengal Zachodni Deputy Secretary, Home Department, Government of West Bengal, Kalkuta

O wpisanie do wizy zezwolenia na pobyt w Sikkimie trzeba poprosić w trakcie załatwiania formalności dotyczących jej przyznania w konsulacie lub w ambasadzie. Najlepiej osobiście dopilnować, by wyszczególniono w niej Gangtok, Rumtek, Phodang oraz Pamajangtse, gdyż również i te urzędy są uprawnione do wydawania zezwoleń na pobyt w tych właśnie miejscowościach.

15-dniowe zezwolenia na pobyt w Sikkimie oraz ich przedłużenia przyznawane są danemu turyście tylko raz w roku. Bez nich nie można przekroczyć granicy stanu, gdzie są one dokładnie sprawdzane, zarówno przy wjeździe, jak i wyjeździe ze stanu, podobnie jak paszport, gdzie wbijana jest pieczątka z datą odwiedzin.

Jeżeli ktoś przybywa do Sikkimu pociągiem bezpośrednio z Kalkuty, może załatwić potrzebne dokumenty w Foreignerś Registration Office (Biurze Rejestracji Obcokrajowców) znajdującym się na dworcu New Jalpaiguri (Dźalpajguri) w Siliguri (Bengal Zachodni). Teoretycznie do ich wydania potrzebny będzie paszport, lecz prawie nigdy nie jest on stemplowany. Biuro jest pozostałością z czasów, gdy były jeszcze wymagane zezwolenia na pobyt w Dardżiling/Kalimpongu i już dawno powinno było zostać zamknięte. Redukcja etatów w nikomu nie potrzebnych instytucjach nie należy, jak widać, do głównych celów polityki władz Bengalu Zachodniego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *